Llanberis Lake Railway

Cyfleoedd gwaith

Hoffech chi weithio i Rheilffordd Llyn Padarn? Dyma ein cyfleoedd gwaith:

Mae gennym swydd dymhorol rhan – amser i:

Gynorthwy-ydd Caffi

Rydym angen person brwdfrydig, dibynadwy a hyblyg i weithio yn ein caffi prysyr hyd at diwedd Medi, i gweithio ar gyfartaledd o 16 i 20 awr yr wythnos, a diwrnodau ychwanegol dros yr adegau prysyraf.

Bydd profiad o weithio mewn caffi yn fantais. Mae’r gwaith yn cynnwys paratoi bwyd, choginio, gweinyddu, glanhau i safon uchel.

Rhaid bod gyda phrofiad o ddelio efo arian yn gywir ac yn sydyn, a gyda phobl yn effeithiol a mewn hwyliau da.

Bydd Tystysgrif Hylendid Bwyd yn fanteisiol er y bydd hyfforddiant llawn yn cael ei roi fel mae angen.

Cyfradd yr awr i'w drafod yn dibynnu ar oed a brofiad.

Oriau tebygol 16 i 20 awr yr wythnos, i gynnwys gwaith ar penwythnosau.

Ceisiadau i’r:
Rheolwr Cyffredinol
Rheilffordd Llyn Padarn,
Gilfach Ddu, Llanberis.
LL55 4TY

Ffôn: 01286 870549
e-bost: info@lake-railway.co.uk

Timetable Book Tickets Events Online Guidebook Christmas Train

Attractions of Snowdonia
Little Trains of Wales
North Wales Tourism
Visit Wales

Hawlfraint © 2020 Llanberis Lake Railway. Cedwir Pob Hawl. Polisi Preifatrwydd. Gwefan gan Delwedd

Online Booking Terms and Conditions