Llanberis Lake Railway 50th celebration banner

Cyfleoedd gwaith

Mae gennym swydd dymhorol rhan – amser i

Cynorthwyydd Caffi

Rydym angen person brwdfrydig, dibynadwy a hyblyg i weithio yn ein caffi prysyr o dechrau Mawrth hyd at diwedd Medi 2022, i gweithio ar gyfartaledd o 16 i 20 awr yr wythnos, i gynnwys gwaith ar benwythnosau ac diwrnodau ychwanegol dros adegau prysur.

Bydd profiad o weithio mewn caffi yn fantais. Mae’r gwaith yn cynnwys paratoi bwyd, choginio, gweinyddu, glanhau i safon uchel.

Rhaid bod gyda phrofiad o ddelio efo arian yn gywir ac yn sydyn, a gyda phobl yn effeithiol a mewn hwyliau da.

Bydd Tystysgrif Hylendid Bwyd yn fanteisiol er y bydd hyfforddiant llawn yn cael ei roi fel mae angen.

Cyflog yn dibynnu ar brofiad ond bydd yn cwrdd â'r Cyflog Byw Cenedlaethol ar gyfer oedran.

Anfonwch geisiadau, gan gynnwys CV, i sales@lake-railway.co.uk neu ffoniwch 01286 870549 i ofyn am fanylion pellach.

cynnig cymraeg
Attractions of Snowdonia
Little Trains of Wales
North Wales Tourism
Visit Wales

Hawlfraint © 2022 Llanberis Lake Railway. Cedwir Pob Hawl. Polisi Preifatrwydd. Gwefan gan Delwedd

Telerau ac Amodau Archebu / Prynu Tocynnau

Facebook TwitterInstagram