Telerau ac Amodau Archebu / Prynu Tocynnau

Mae tocynnau a archebwyd ar lein neu a brynwyd yn yr orsaf ar gyfer un siwrnai llawn.
Maent yn ddilys ar yr amser a'r dyddiad teithio yn unig gydag amseroedd gadael wedi'u nodi ar yr archeb neu ar y tocyn a brynwyd.

Seddi

Dim ond gyda archeb ymlaen llaw neu wrth brynu tocyn yn yr orsaf y sicrheir sedd i chi. Nodwch fod archebu tocyn yn cadw lle i chi ar y trên o'ch dewis ond nid sedd benodol. Os byddwch chi'n torri'ch taith, cewch ddychwelyd ar drên arall o'ch dewis, yn amodol ar argaeledd. Bydd angen i chi gyrraedd mewn digon o amser i eistedd eich grŵp gyda’u gilydd. Ar ôl archebu ticed arlein neu eu prynu ar y diwrnod, NID oes modd trosglwyddo tocynnau i amser arall ar ddiwrnod eich taith, na dyddiad arall ac NID ydynt yn AD-DALADWY.

Preifatrwydd

Ni fydd unrhyw wybodaeth a roddir i ni yn cael ei defnyddio mewn unrhyw ffordd heblaw i brosesu eich archeb. Ni chedwir manylion cardiau ac ni fyddwn yn trosglwyddo'ch gwybodaeth bersonol i unrhyw gwmni neu berson arall.

Diogelwch Cerdyn Talu

Mae manylion Cerdyn Talu a roddir i'n darparwr talu trwy'r wefan, neu yn ein Swyddfa Archebu, neu derfynell cerdyn, yn cael eu trosglwyddo’n ddiogel. Mae ein system basged siopa ar-lein yn defnyddio cysylltiad diogel i sicrhau bod eich data personol yn ddiogel wrth ei drosglwyddo i'n darparwr talu.

Er y cymerir pob gofal i sicrhau bod ein trenau'n rhedeg fel yr hysbysebwyd, mae'r Cwmni'n cadw'r hawl i ddefnyddio locomotifau disel os oes angen, ac i amrywio'r amserlen a'r strwythrau prisiau cyhoeddedig heb rybudd.

 

cynnig cymraeg
Attractions of Snowdonia
Little Trains of Wales
North Wales Tourism
Visit Wales

Hawlfraint © 2022 Llanberis Lake Railway. Cedwir Pob Hawl. Polisi Preifatrwydd. Gwefan gan Delwedd

Telerau ac Amodau Archebu / Prynu Tocynnau

Facebook TwitterInstagram