Y Daith ar y Trên Heddiw

b_800_600_0_00_images_journey_station.jpgOherwydd cyfyngiadau o ran lle ym Mhenllyn, ynghyd â’r peryglon sy’n codi o dagfeydd yn y ffyrdd cul iawn, mae’n anodd i ymwelwyr ymuno â’r trenau ar y pwynt hwn. Byddwn felly yn dechrau ein taith yng Ngorsaf Parc Padarn – a elwir yn lleol yn Gilfach Ddu – er ei fod wrth gwrs bellach yn bosibl dechrau o Orsaf Llanberis.

Gwerthir tocynnau ar gyfer y daith ar y trên yn Adeilad yr Orsaf, ac felly hefyd ystod o anrhegion, llyfrau, cofroddion a lluniaeth.

Wrth fynd ar y trên, sylwir bod gan y coetsis ddrysau ar un ochr yn unig. Mae hyn oherwydd bod yr holl orsafoedd ar un ochr yn unig, ac mae’n rhagofal diogelwch ychwanegol er mwyn atal unrhyw un rhag syrthio i mewn i’r llyn ar yr ochr arall!

Gwybodaeth am y Panorama

Am ddarllen mwy

Archebu Ticedi

Digwyddiadau

Llawlyfr

 

Amserlen

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
GORFFENNAF 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
Date :  01 Gorffennaf 2017
2
Date :  02 Gorffennaf 2017
3
Date :  03 Gorffennaf 2017
4
Date :  04 Gorffennaf 2017
5
Date :  05 Gorffennaf 2017
6
Date :  06 Gorffennaf 2017
7
Date :  07 Gorffennaf 2017
8
Date :  08 Gorffennaf 2017
9
Date :  09 Gorffennaf 2017
10
Date :  10 Gorffennaf 2017
11
Date :  11 Gorffennaf 2017
12
Date :  12 Gorffennaf 2017
13
Date :  13 Gorffennaf 2017
14
Date :  14 Gorffennaf 2017
15
Date :  15 Gorffennaf 2017
16
Date :  16 Gorffennaf 2017
17
Date :  17 Gorffennaf 2017
18
Date :  18 Gorffennaf 2017
19
Date :  19 Gorffennaf 2017
20
Date :  20 Gorffennaf 2017
21
Date :  21 Gorffennaf 2017
22
Date :  22 Gorffennaf 2017
23
Date :  23 Gorffennaf 2017
24
Date :  24 Gorffennaf 2017
25
Date :  25 Gorffennaf 2017
26
Date :  26 Gorffennaf 2017
27
Date :  27 Gorffennaf 2017
28
Date :  28 Gorffennaf 2017
29
Date :  29 Gorffennaf 2017

Facebook
Twitter
Trip Advisor