Siop a Caffi

Wedi ei leoli yng nghefn yr Orsaf yn y Gilfach Ddu, mae ein caffi ar agor bob dydd tra bod y trenau’n rhedeg, ond mae croeso i chi alw heibio hyd yn oed os nad ydych yn teithio ar drên.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fwyd, diodydd a byrbrydau o safon ar gyfer pob adeg o’r dydd. Ymlaciwch a mwynhewch ddewis eang o frechdanau wedi eu paratoi’n ffres, paninis, toasties a chacennau ynghyd â choffi a the arbenigol. Porwch dros ein bwydlen am flas o’r hyn rydym yn ei gynnig.

Read more ...

Llawlyfr

 

Facebook
Twitter
Trip Advisor