Llanberis Lake Railway

Grwpiau ac Ysgolion

Gwybodaeth i Ysgolion a Grwpiau

Gall Rheilffordd Llyn Padarn gynnig gwerth gwych gyda phrisiau gostwng i grwpiau o 20 neu fwy.

Gellir gollwng eich cwsmeriaid i lawr prin 100 medr o'n swyddfa docynnau, a mae maes parcio rhad ac am ddim yng Ngilfach Ddu i nifer mawr o goetsys. gyda toiledau cyhoeddus ger llaw.

Gall eich cwsmeriaid dreulio amser yn edrych ar amrywiad o gofroddion o safon yn ein siop sy'n llawn cynnyrch Cymraeg a phethau i'w wneud efo rheilffyrdd.

Neu efallai y dymunant fynd i'r caffi sy'n gweinyddu amrywiad o fyrbrydau safonol a phrydau gydol y dydd, efo cawl a chacennau cartref, a lle gellir bwyta tu mewn i'r caffi neu ar y byrddau tu allan.

Mae'r siwrne wrth ochr glannau Llyn Padarn yn cymeryd tua awr, gan gynnwys arhosiad 10 munud yng Nghei Llydan sydd gyda golygfeydd anhygoel o Lanberis, Y Wyddfa a mynyddoedd Eryri.

Mae'r rheilffordd yn trefnu teithiau i ysgolion drwy gydol y flwyddyn o fis Chwefror tan mis Tachwedd. Yn ogystal mae teithiau arbenning i weld Sion Corn yn cael eu rhedeg tuag at ddiwedd tymor y Nadolig.

Cysylltwch ag Emlyn Pritchard i drefnu eich taith, ar 01286 870549.

Timetable Book Tickets Events Online Guidebook Christmas Train

Attractions of Snowdonia
Little Trains of Wales
North Wales Tourism
Visit Wales

Hawlfraint © 2018 Llanberis Lake Railway. Cedwir Pob Hawl. Polisi Preifatrwydd. Gwefan gan Delwedd

Online Booking Terms and Conditions