Llanberis Lake Railway

Grwpiau ac Ysgolion

Gwybodaeth i Grwpiau

Gall Rheilffordd Llyn Padarn gynnig gwerth gwych ar gyfer trefnwyr grwpiau a phrisiau gostyngol ar gyfer grwpiau o 15 neu fwy.

Gellir gollwng eich teithwyr i lawr yn ddiogel 100 medr o'n swyddfa docynnau a’r orsaf, lle mae maes parcio rhad ac am ddim yng Nghilfach Ddu i nifer o goetsys, gyda thoiledau cyhoeddus ger llaw.

Gall eich teithwyr hefyd dreulio amser yn edrych ar amrywiad o gofroddion o safon yn ein siop sy'n llawn anrhegion a chynhyrchion crefft Gymreig leol a nwyddau sydd yn cysylltiedig â rheilffyrdd.

Mae modd i’ch teithwyr hefyd fwynhau ymweliad â'n caffi sy'n darparu byrbrydau a phrydau bwyd trwy gydol y dydd. Gallant fwyta naill ai y tu mewn i'r caffi neu'r tu allan ar ein patio.

Mae'r siwrne wrth ochr glannau Llyn Padarn yn cymeryd tuag awr, gan gynnwys arhosiad byr yng Nghei Llydan lle mae gennym safle picnic gyda golygfeydd anhygoel o Lanberis, Llyn Padarn, Y Wyddfa a mynyddoedd Eryri.

Mae'r rheilffordd yn gweithredu teithiau arbennig yn ystod mis Tachwedd a dechrau mis Rhagfyr i ddarparu ar gyfer marchnad Twrci a Thinsel. Mae'r rhain yn gweithredu ar ddydd Mawrth, ddydd Mercher a dydd Iau ac maent yn cynnwys mins pei a gwydriad o ddiod “tymhorol" ym mhris y tocyn.

Gwybodaeth i Ysgolion

Gall y rheilffordd drefnu teithiau ar gyfer grwpiau ysgol o ganol mis Chwefror tan ddechrau mis Rhagfyr, a gellir cynnwys taith y rheilffordd mewn pynciau cwricwlwm, e.e, ein treftadaeth, hanes diwydiannol, y byd natur, daearyddiaeth a pheirianneg.

Yn ystod mis Rhagfyr mae'r rheilffordd yn gweithredu teithiau pwrpasol i grwpiau o blant ysgol i ymweld â Siôn Corn yn ei groto yng Nghei Llydan. Yn ogystal â mwynhau'r daith ar y trên, mae pob plentyn yn cwrdd â Siôn Corn a'i gynorthwyydd, ac yn derbyn anrheg. Gellir trefnu'r tripiau hyn hefyd ar gyfer cylchoedd chwarae a meithrinfeydd.

Cysylltwch â Tesni Jones, ein cydlynydd grwp penodol, ar 01286 870549 i drafod eich anghenion.

cynnig cymraeg
Attractions of Snowdonia
Little Trains of Wales
North Wales Tourism
Visit Wales

Hawlfraint © 2021 Llanberis Lake Railway. Cedwir Pob Hawl. Polisi Preifatrwydd. Gwefan gan Delwedd

Online Booking Terms and Conditions (Saesneg yn unig..)