Llanberis Lake Railway

Digwyddiadau

Helfa Calan Gaeaf

TrainHelfa Calan Gaeaf 24ain Hydref i 31ain Hydref.

Gallwch archebu tocynnau ar-lein ar gyfer y trên o'ch dewis hyd at y diwrnod cyn teithio. Mae seddi bob amser ar gael ar y diwrnod, ond ar adegau prysur gall y rhain lenwi’n gyflym!’

‘Ydych chi am fentro ar daith trên gyda ni trwy Goedwig y Gwrachod i geisio cael o hyd i’r ysbrydion direidus sydd yn cuddio yno?
Archebu

Trenau Siôn Corn 2021
Train

Datganiad ynghylch Trenau Siôn Corn 2021


Oherwydd yr ansicrwydd parhaus ynghylch pandemig Coronavirus wrth inni symud i fisoedd yr Hydref a'r Gaeaf, yn anffodus rydym wedi gwneud y penderfyniad na fyddwn yn gweithredu ein Trenau Siôn Corn ar gyfer 2021. Mae hwn wedi bod yn benderfyniad anodd dros ben i’w wneud gan fod Rheilffordd Llyn Padarn yn un o hoff gyrchfannau Siôn Corn yn ystod mis Rhagfyr, ond mae iechyd a diogelwch ein staff, ein cwsmeriaid ac wrth gwrs Siôn Corn a’i dîm o’r pwys mwyaf i ni.
Er ein bod yn deall yn iawn y siom y bydd canslo ein Trenau Nadolig yn achosi i bawb sy'n teithio gyda ni yn ystod yr ŵyl i weld Siôn Corn yn ei groto yn Cei Llydan, rydym yn mawr obeithio y bydd ein Trenau Siôn Corn yn dychwelyd ym mis Rhagfyr 2022 yn well, a hyd yn oed yn fwy hudolus, nag erioed o'r blaen.

Emlyn Pritchard
Rheolwr Cyffredinol


cliciwch yma
Prisiau Compartment yn unig
TrainPrisiau Compartment yn unig. £25 am un compartment yn eistedd hyd at 6 o bobl o'r un teulu neu swigen gymdeithasol.
archebu
Archebu Ar-lein
TrainGallwch archebu tocynnau ar-lein ar gyfer y trên o'ch dewis hyd at y diwrnod cyn teithio. Mae seddi bob amser ar gael ar y diwrnod, ond ar adegau prysur gall y rhain lenwi’n gyflym!
ARCHEBU
Helfa Wyau Pasg
TrainHelfa Wyau Pasg - Dyddiadau i'w gadarnhau

Dewch i chwilio am y Wyau Pasg sydd wedi eu cuddio o gwmpas y rheilffordd a'r gorsafoedd. Gwobrau i'r plant.
cliciwch yma
Wythnos Arwr Arbennig- Dyddiadau i'w gadarnhau
TrainWythnos Arwr Arbennig - Dyddiadau i'w gadarnhau

Caiff plant wedi gwisgo fel eu hoff arwr, cymeriad cartwn neu Disney deithio yn rhad ac am ddim! Hefyd, bydd y gwisgoedd gorau ar bob diwrnod yn ennill gwobr. Cadwch lygaid allan yn ein gorsafoedd ar gyfer ein arwyr arbennig!

cliciwch yma
cynnig cymraeg
Attractions of Snowdonia
Little Trains of Wales
North Wales Tourism
Visit Wales

Hawlfraint © 2021 Llanberis Lake Railway. Cedwir Pob Hawl. Polisi Preifatrwydd. Gwefan gan Delwedd

Online Booking Terms and Conditions (Saesneg yn unig..)