Llanberis Lake Railway 50th celebration banner

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad:
Gilfach Ddu
Llanberis
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4TY
Wales

Ffôn:
01286 870549

Ffurflen Ebost:


Sut i ddod o hyd i ni ...

Oddi ar y ffordd A4086 o Gaernarfon i Gapel Curig. Cliciwch yma i weld map o’r ardal. Mae arwyddion clir ar y ffordd ddynesu at y rheilffordd, oddi ar y brif ffordd ar ben deheuol Llanberis, bron gyferbyn â gorsaf Rheilffordd Yr Wyddfa.

Mewn car:
Cynghorir gyrwyr i yrru i lawr i Badarn a mynd ar y trên yn ein prif orsaf, Gilfach Ddu, oherwydd bod llawer mwy o le i barcio yno nag yn y pentref, a allai fod â thagfeydd.

Ar y Bws:
Gofynnwch am Gyfnewidfa Dôl y Goeden sydd yn union y tu allan i’n gorsaf yn Llanberis (neu daith gerdded o 10 munud i Gilfach Ddu)
85 / 86 Bangor
88 Caernarfon
Gwasanaethau Sherpa’r Wyddfa o Pen y Pass –
S2 Llanrwst - Betws y Coed i Pen y Pass – Llanberis.
S4 Caernarfon - Waunfawr – Beddgelert – Pen y Pass.

Gall amserlenni bysiau newid. Gwiriwch yr holl fanylion am fysiau YMA.

Ar y Trên:
Bangor (12 milltir), mae bysiau 85 ac 86 yn stopio y tu allan i Gyfnewidfa Llanberis, wrth ymyl ein Gorsaf Llanberis.
Porthmadog (22 milltir), mae Sherpa’r Wyddfa S97 / S4 yn stopio y tu allan i’n Gorsaf yn Llanberis, (10 munud o daith ar droed i Orsaf Gilfach Ddu)
Betws y Coed (15 milltir), maeSherpa’r Wyddfa yn stopio yn Maes Padarn dros y ffordd I’n Gorsaf yn Llanberis, (10 munud o daith ar droed i Orsaf Gilfach Ddu)

cynnig cymraeg
Attractions of Snowdonia
Little Trains of Wales
North Wales Tourism
Visit Wales

Hawlfraint © 2022 Llanberis Lake Railway. Cedwir Pob Hawl. Polisi Preifatrwydd. Gwefan gan Delwedd

Telerau ac Amodau Archebu / Prynu Tocynnau

Facebook TwitterInstagram