Llanberis Lake Railway

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad:
Gilfach Ddu
Llanberis
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4TY
Wales

Ebost:
sales@lake-railway.co.uk

Ffôn:
01286 870549

Ffurflen Ebost:


Sut i ddod o hyd i ni ...

Oddi ar y ffordd A4086 o Gaernarfon i Gapel Curig. Cliciwch yma i weld map o’r ardal. Mae arwyddion clir ar y ffordd ddynesu at y rheilffordd, oddi ar y brif ffordd ar ben deheuol Llanberis, bron gyferbyn â gorsaf Rheilffordd Yr Wyddfa.

Mewn car:
Cynghorir gyrwyr i yrru i lawr i Badarn a mynd ar y trên yn ein prif orsaf, Gilfach Ddu, oherwydd bod llawer mwy o le i barcio yno nag yn y pentref, a allai fod â thagfeydd.

Ar y Bws:
Gofynnwch am Gyfnewidfa Dôl y Goeden sydd yn union y tu allan i’n gorsaf yn Llanberis (neu daith gerdded o 10 munud i Gilfach Ddu)
85 Bangor (bob awr, bob 2 awr ar ddydd Sul)
86 Bangor (bob 2 awr, dim gwasanaeth ar ddydd Sul)
88 Caernarfon (bob hanner awr, gan amlaf, bob awr ar ddydd Sul)
S1 Snowdon Sherpa o Ben y Pass (bob awr) - gyda chysylltiadau rhwydd (llwybr S97) i Fetws y Coed, Beddgelert a Phorthmadog
Mae S2 Betws y Coed i Ben y Pass yn rhedeg yn ystod misoedd yr haf - gwiriwch isod i gael manylion. Gall amserlenni bysiau newid. Gwiriwch yr holl fanylion am fysiau YMA.

Ar y Trên:
Bangor (12 milltir), mae bysiau 85 ac 86 yn stopio y tu allan i’r orsaf Porthmadog (22 milltir), mae’r bws Snowdon Sherpa S97 yn stopio y tu allan i’r orsaf, newidiwch i S1 ym Mhen y Pass Betws y Coed (15 milltir), mae’r bws Snowdon Sherpa S97 yn cychwyn o’r orsaf, newidiwch i S1 ym Mhen y Pass.

Timetable Book Tickets Events Online Guidebook Christmas Train

Attractions of Snowdonia
Little Trains of Wales
North Wales Tourism
Visit Wales

Hawlfraint © 2020 Llanberis Lake Railway. Cedwir Pob Hawl. Polisi Preifatrwydd. Gwefan gan Delwedd

Online Booking Terms and Conditions