Amserlen a Phrisiau

Amserlen yn dangos amseroedd gadael a cyrraedd o bob safle aros

Prisiau Compartment yn unig.

£26 am un compartment yn eistedd hyd at 6 o bobl.

Rydym yn caniatáu cŵn

OHERWYDD CYFYNGIADAU CYFREDOL COVID-19, NI FYDDWCH YN GALLU AROS YN Y SAFLE PICNIC YN CEI LLYDAN A DAL TRÊN ARALL YN ÔL I'R BRIF ORSAF YN GILFACH DDU.

 

 

 

 

cynnig cymraeg
Attractions of Snowdonia
Little Trains of Wales
North Wales Tourism
Visit Wales

Hawlfraint © 2022 Llanberis Lake Railway. Cedwir Pob Hawl. Polisi Preifatrwydd. Gwefan gan Delwedd

Telerau ac Amodau Archebu / Prynu Tocynnau

Facebook TwitterInstagram